Skrátený štatút súťaže na Facebooku: Súťaž o 4x špecializovanú bieliacu sadu pre tehotné a dojčiace mamy

  • Partner súťaže: Spoločnosť: DIMENZIA, spol. s r.o., Štúrova 33, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 697 038

  • termín konania súťaže: od 20.10.2020 do 23.10.2020 (15:00)

  • termín vyhlásenia výhercov súťaže: 23.10.2020 (po 15:00)

  • podmienky zapojenia sa do súťaže: Napíšte do komentára správnu odpoveď na otázku:

  • špecifikácia ceny: 4-krát špecializovana bieliaca sada pre tehotné a dojčiace mamy

  • špecifikácia výhercu: 2 náhodne vylosovaní účastníci súťaže, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku a napísali ju do komentára k vyhláseniu súťaže. Každý výherca získa 2 sady.


Úplné znenie všetkých pravidiel súťaže sa dozviete na Pravidlá súťaže, kde nájdete aj Úplný štatút propagačných, reklamných a marketingových súťaží na Facebooku.