Národný ústav detských chorôb pomôže detským onkologickým pacientom z Ukrajiny

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) je pripravený postarať sa o detských pacientov s onkologickými ochoreniami z Kyjeva. Zatiaľ ide predbežne o 15 detí vo veku do 5 rokov.

Zdroj: Flickr.com

Vedenie kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH je už v kontakte s pracoviskom pre detskú onkológiu v nemocniciach v Ľvove a Kyjeve.

,,Vďaka ústretovosti vedenia NÚDCH a MZ SR by sme vedeli zabezpečiť onkologickú starostlivosť pre detských pacientov. V súčasnosti sa snažia na Ukrajine vyriešiť otázky evakuácie a transportu vážne chorých pacientov, ktoré sú limitované,“ povedala prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka KDHaO v Bratislave.

V takejto vážnej situácii je naša pomoc samozrejmosťou a sme pripravení pomáhať aj ďalším chorým deťom z Ukrajiny. Urobíme všetko preto, aby sme sa o vážne choré ukrajinské deti dokázali čo najlepšie postarať,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH v Bratislave je najväčšie pracovisko pre liečbu detí s rakovinou na Slovensku a svojimi výsledkami sa zaradila medzi najlepšie pracoviská na svete.

Spĺňa náročné požiadavky certifikácie Európskej referenčnej siete detskej onkológie (ERN PaedCan) a zaradila sa tak medzi svetovú špičku. V praxi to znamená prístup detských onkologických pacientov na Slovensku k najlepšej možnej starostlivosti, ale aj inovatívne možnosti diagnostiky a liečby vďaka medzinárodnej spolupráci.