Ako získať v živote nadhľad alebo zmena začína prijatím

“Budúcnosť nepredurčuje nijaký temný osud, to my sami. Každý deň a každý okamih sme schopní vytvárať a pretvárať svoje životy a samotnú kvalitu života ľudí na našej planéte. Takáto je naša moc.” (Kniha Radosti)

Zdroj: Pexels.com

Ak ste uviazli v pocite, že svet vám schválne hádže polená pod nohy, verte mi, že to tak nie je. Svet nemá svojich obľúbencov. Nešťastne sa necítime kvôli tomu, že nám “niekto” alebo “niečo” robí zle, ale preto, ako sami hodnotíme tieto situácie. To znamená, aké nálepky dávame konkrétnej situácii, z akej perspektívy sa na situáciu pozeráme, či sme ochotní ju prijať alebo naopak či jej vzdorujeme.

Keď prestaneme bojovať s tým, čo je a sme ochotní sa pozrieť na celú situáciu, môžeme ju zmeniť. Ak situáciu zmeniť nedokážeme, môžeme zmeniť perspektívu, z ktorej sa na ňu pozeráme tak, aby nám v nej bolo príjemnejšie.

Existujú viaceré uhly pohľadu

Na každú udalosť v živote sa môžeme pozerať rôznymi spôsobmi. Určite poznáte výrok Budhu: “Naša myseľ vytvára náš svet. Stávame sa tým, na čo myslíme. Keď sa naučíme pozerať na veci z väčšieho nadhľadu, s odstupom, budeme menej pripútaní k jednému záveru.

Predstavte si, že vás prepustia z práce. Môžete nadávať, hnevať sa, trápiť sa, aké je to nefér a aký je svet k vám nespravodlivý. Alebo sa môžete skúsiť na túto situáciu pozrieť aj z inej perspektívy. Napríklad ako príležitosť na prehodnotenie svojich cieľov a ambícií. Príležitosť na posun, naučenie sa niečo nového, a pod.

Nehovorím, že máte potláčať emócie. Naopak. Tie treba prežiť. Každá emócia, ktorá prichádza, má tu a teraz svoje miesto. Načo ju ale dodatočne sýtiť drámou? Dráma nás zbytočne oberá o energiu, ničomu a nikomu neprospieva.

Alebo vás opustí partner. Môžete zanevrieť na všetkých mužov a ženy a zatvrdnúť alebo sa skúsiť pozrieť na to, čo vám vzťah dal, čo ste sa vďaka nemu naučili o sebe, čo by ste si pre seba želali, čo vy chcete dať, atď.

Takto môže trauma viesť k rastu a transformácii, negatívne vnímaná udalosť sa stať priaznivejšou a pod. Z nadhľadu a inej perspektívy vidíme viac súvislostí, ktoré k udalosti viedli. S takýmto pohľadom môžeme vnímať možno terajšie ťažké výzvy ako zvládnuteľnejšie, pretože vieme že s odstupom času - o mesiac, o rok alebo o 10 rokov, sa budú zdať oveľa menšie.

Zmena začína prijatím

Ochota pozrieť sa na svoj život z inej perspektívy, súvisí aj s akceptáciou, teda prijatím situácie. Akceptácia nie je vzdanie sa. To, že niečo akceptujem neznamená, že mi je jedno, čo bude. Neznamená to ani to, že sa mi tá situácia automaticky páči a súhlasím s ňou. Akceptáciou vyjadrujem prijatie danej skutočnosti.

Akceptovať teda znamená uznať realitu. Iba jej prijatím môžem získať naspäť svoju moc. Už nie som obeťou situácie, naopak získavam nad ňou kontrolu, získavam moc sa v nej rozhodovať podľa seba. Je to počiatočný stav akejkoľvek zmeny.

To, že ma prepustili z práce sa mi síce nepáči, ale prijímam túto skutočnosť, ktorú zmeniť nedokážem. Som ochotný/á sa na ňu pozrieť z nadhľadu a tak, aby mi to slúžilo.

Opakom akceptácie je odpor. Keď sme v odpore so situáciou, vzdorujeme, cítime sa bezmocne, nahnevane, zaseknutí, nemáme moc nad situáciou. A situácia ovláda nás, namiesto toho, aby sme my ovládali situáciu.

Predstavte si paralelu so surfermi. Vlna neprichádza preto, aby ich zaliala, ale aby sa na nej mohli odviesť. A o tom to je.

Mnoho z nášho nešťastia a trápenia pochádza práve z toho, že sme v odpore namiesto akceptácie, reagujeme kritikou, obavami, popieraním skutočnosti, zúfalstvom, závislosťou skrátka necítime radosť. Akceptáciou dokážeme prijať realitu takú, aká je, a posunúť sa z miesta.

Ak mám napr. s nejakým kolegom nedobrý vzťah, namiesto neustáleho nadávania a frflania, môžem akceptovať to, že môj vzťah s ním je náročný a môžem sa ho snažiť zlepšiť. Tým, že začnem od seba. To je jediná cesta, ako to dokážem zmeniť. Možno sa vzťah zlepší a možno nie, ale časom dokážem byť v oveľa väčšej pohode bez ohľadu na správanie toho človeka. Tzn. z pozície vzdoru (som obeťou situácie) sa dostávam do pozície akceptovania situácie (preberám zodpovednosť a kontrolu nad situáciou) a toho, ako budem na ňu reagovať.

Cvičenie na kultivovanie nadhľadu a prijatia

1. Skúste opísať svoj problém tak, ako keby ho prežíval niekto iný.

· Použite svoje meno namiesto slov ja, mne alebo moje.

· Môžete tiež vyskúšať pozrieť sa na túto situáciu z lietadla. Aké skutočnosti sú odtiaľ viditeľné, ktoré dole zostávajú zahmlené?

2. Skúste si predstaviť tento problém z perspektívy týždňa, mesiaca, roka alebo 10 rokov od dnešného dňa. Aký bude mať táto záležitosť dopad na vás? Bude pre vás ešte podstatná? Budete si ju pamätať?

3. Čo dobre by vám táto situácia mohla priniesť? Čo by ste sa mohli naučiť z tejto skúsenosti? Aký by mohol byť pozitívny účel tohto problému?

· Aj keď vám to zo začiatku nebude dávať zmysel, skúste sa s tým hrať a vnímať, ako sa mení váš postoj.

4. Čo ešte môžete vidieť, okrem tohto problému?

· Môžete sa skúsiť pozrieť aj na ostatných ľudí, ktorí sú do tohto problému/situácie tiež zaangažovaní z úrovne súcitu.

Ak sa s tým dá niečo urobiť, aký význam má skľúčenosť? A ak sa s tým nedá nič urobiť, aký význam má byť skľúčeným? (Šantidéva, Cesta Bodhisattvu)


Viac inšpirácie a life koučingu nájdete na sepkaren.sk.