Žltačka typu A zúri v Prešovskom kraji! Ako sa pred ňou chrániť a aké sú prvé príznaky "choroby špinavých rúk" ?

Žltačka typu A je prenosné ochorenie, ktoré u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus hepatitídy A sa najčastejšie prenáša neumytými rukami. Ochorenie začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a tráviacimi problémami.

Zdroj: Freepik.com

Hlavný hygienik SR Ján Mikas a regionálny hygienik v Prešove Jozef Varga aktívne riešia situáciu s výskytom žltačky typu A v Prešovskom kraji.

V územnej pôsobnosti RÚVZ Prešov identifikujeme stále nové prípady vírusovej hepatitídy typu A (VHA), avšak veľká časť prípadov je v epidemiologickej súvislosti. Ochorenie sa ľahšie šíri aj medzi deťmi. Epidémie vznikli z dôvodu nízkeho hygienického štandardu a miestami aj slabšieho dodržiavania nariadených protiepidemických opatrení, ktoré sme začali uplatňovať už počas leta,“ povedal regionálny hygienik v Prešove Jozef Varga.

Protiepidemická komisia odporučila prešovskej nemocnici zákaz návštev a očkovanie osôb v ohniskách nákazy a v oblastiach s rizikom šírenia žltačky typu A.

Z dôvodu zvýšeného pohybu osôb, dlhej inkubačnej doby ochorenia (môže byť až 50 dní) a obdobia, kedy sa šíreniu vírusu typu A darí (september, október), sa žltačka medzi ľuďmi šíri rýchlejšie. Spoločnými silami a úzkou koordináciou pri uplatňovaní a zabezpečovaní ďalších opatrení a ich svedomitým dodržiavaním zo strany verejnosti sa situácia môže postupne zlepšovať,” povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Žltačka typu A je prenosné ochorenie, ktoré u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus hepatitídy A sa najčastejšie prenáša neumytými rukami, obyčajne pri nedodržaní zásad osobnej hygieny (zvlášť pri nedostatočnom umývaní rúk po toalete a pred jedlom) a pri tesnom kontakte (najmä v rodinách a kolektívoch).

Zdrojom nákazy je infikovaný človek v infekčnom štádiu ochorenia, kontaminovaná voda a potraviny. Inkubačná doba ochorenia (čas od vniknutia vírusu do organizmu, až po prejavenie sa prvých príznakov) je 15 – 50 dní.

Ochorenie začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a tráviacimi problémami spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč.

Očkovanie proti žltačke

Pred žltačkou je možné chrániť sa očkovaním. Ochranu však bežne poskytuje aj vysoký hygienický štandard bývania, hromadné zásobovanie obyvateľstva zdravotne bezpečnou pitnou vodou z kontrolovaných vodovodov, zabezpečenie kanalizácie. Práve z týchto dôvodov sa ani na Slovensku nevykonáva plošné očkovanie proti žltačke typu A.

Očkovanie proti žltačke typu A sa odporúča:

  • pred plánovanou cestou do krajín s nízkou sociálno-ekonomickou a hygienickou úrovňou a vysokou cirkuláciou vírusu v populácii
  • deťom vo veku dvoch rokov žijúcim v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom,
  • osobám dispenzarizovaným pre chronické ochorenie pečene,
  • zamestnancom v potravinárstve