Diagnóza - X58 - X59 Náhodné poškodenia inými a bližšie neurčenými vplyvmi