Diagnóza - X60 - X84 Úmyselné sebapoškodenia

Podskupiny diagnózy

Články súvisiace s diagnózou X60 - X84 Úmyselné sebapoškodenia

VIDEO: Prvá pomoc pri krvácaní