VIDEO: Prvá pomoc pri krvácaní

Krvácanie je narušenie celistvosti steny cievy a prejavuje sa vytekaním krvi do vonkajšieho alebo vnútorného mimocievneho prostredia. Ak sa cievy roztrhnú, alebo prerušia skôr ako sa začne proces zrážania krvi, vzniká nekontrolovateľné krvácanie. Následkom čoho sa môže rozvinúť šok!

Zdroj foto: Shutterstock.com

Prvá pomoc pri vnútornom krvácaní

Vnútorné krvácanie je veľmi vážne, pretože krv vyteká do telových dutín (hrudník, brucho) a nie von. Príčinami vnútorného krvácania môžu byť krvácavé stavy (koagulopatie – poruchy zrážacích faktorov krvi, trombocytopatie – poruchy krvných doštičiek, atď.), vrodené poruchy zrážania (hemofília) a nedostatok vitamínov K a C alebo sepsa. Príznaky vnútorného krvácanie sú nápadná bledosť, pocit chladu, celková slabosť, mdloby, slabo hmatateľný a zrýchlený pulz, apatia, strata vedomia. Najčastejšie príčiny sú strelné poranenia, nárazy, pády z výšky a pod.

 • Raneného uložíme na chrbát, pričom dolné končatiny uložíme vyššie ako hlavu.
 • Poraneného zakryjeme.
 • Nepodávame nič jesť ani piť.
 • V prípade potreby možnosť použitia umelého dýchania.
 • Zabezpečíme rýchly a kvalifikovaný transport do nemocnice ak nie je vozidlo rýchlej pomoci, použijeme transport najlepšie na plošine nákladného vozidla.

Prvá pomoc pri vonkajšom krvácaní

Vonkajšie krvácanie nastáva pri poškodení kožného krytu, najčastejšie v dôsledku zranenia, úrazov, infekcií, otráv alebo z prirodzených otvorov - krv vyteká z úst, nosa, ucha, konečníka, pošvy alebo močových ciest.

 • Pri slabom krvácaní prejavujúcim sa presakovaním z povrchových drobných ciev (plošných odrenín s malou hĺbku poškodenia tkaniva) očistíme okolie rany a priložíme sterilný obväz.
 • V prípade, že ranený je očkovaný proti tetanu vyčistíme ranu peroxidom vodíka, ktorý nalejeme do rany.
 • Krvácanie zo žíl a tepien – krvácanie tepnové (prerušovane strieka, jasnočervená krv) krvácanie zo žíl- vyteká tmavočervená krv). Takéto krvácanie zastavujeme stlačením, a to pomocou tlakového obväzu, alebo pôsobením tlaku priamo na krvácajúce miesto.
 • Na končatinách a na hlave používame obyčajný tlakový obväz.
 • Na hrudníku, bruchu, krku a slabinách krvácajúce miesto stlačíme rukou cez dostatočne hrubú vrstvu sterilnej gázy. Keď nemáme sterilnú gázu použijeme čistú vreckovku, košeľu, v krajnom prípade priamo rukou. Vznik infekcie je menej nebezpečný ako vykrvácanie. Ranu inak neošetrujeme.
 • Zabezpečíme rýchly prevoz do nemocnice.
 • Pri vážnych zraneniach znehybníme príslušnú časť tela.
 • Použitie škrtidla odporúčame len pri krvácaní z kýpťa amputovanej končatiny a to viazať len na stehno alebo rameno.
 • Pri pohryznutí zvieratami ošetríme rany ako bežné rany. Nebezpečie infekcie najmä z dôvodu rizika besnoty, vyžaduje bezpodmienečné ošetrenie lekárom. Ak je možné, zaistíme mŕtve či živé zviera pre ďalšie vyšetrenie veterinárom.
 • Ak sa v rane nachádza cudzie teleso veľké telesá neodstraňujeme, pretože upchávajú ranu a bránia krvácaniu.
 • Podľa možnosti používame jednorazové rukavice a zatláčame prstami po bokoch cudzieho telesa, okraje rany k sebe (poranený môže pomáhať).
 • Cudzie teleso obložíme gázou do jeho výšky a obviažeme v prípade, ak teleso veľmi vyčnieva, obväz vedieme okolo tak, aby sa ním nehýbalo.
Zdroj videa: Youtube.com

Prvá pomoc pri krvácaní z nosa

 • Postihnutého posadíme s predklonenou hlavou (pretože pri záklone steká krv do hltana a do žalúdka - môže zvracať, alebo môže stiecť do hrtana alebo do pľúc - dusenie), uvoľníme odev okolo krku a necháme dýchať ústami, pričom dôležité je aj upokojenie postihnutého.
 • Stlačíme obe nosné dierky.
 • Na zátylok a koreň nosa priložme studený obklad.
 • Po zastavení sa vyhýbať smrkaniu, námahe a horúcim nápojom.
 • Ak sa krvácanie nezastaví do 30 minút je nevyhnutné špecializované vyšetrenie na krčnom oddelení (ORL).

Prvá pomoc pri krvácaní z ucha

Ak je postihnutý pri vedomí:

 • Uložíme postihnutého do polohy polo sediacej, tak aby poranené ucho bolo uložené nižšie (hlava naklonená na postihnutú stranu).
 • Ucho prekryjeme sterilným štvorcom, obväzom, alebo čistou tkaninou a previažeme okolo hlavy.
 • Cudzie teleso nevyťahujeme, nehýbeme ním.
 • Zabezpečíme prevoz do nemocnice.

Ak je postihnutý v bezvedomí:

 • Uložíme postihnutého na stranu s krvácajúcim uchom smerom nadol, tak aby krv vytekala von z ucha, krvácajúce ucho sa nesmie umývať.
 • Kontrolujeme stav vedomia v stabilizovanej polohe.

Prvá pomoc pri krvácaní z iných otvorov

 • Môže sa vyskytnúť krvácanie z konečníka, vykašliavanie krvi a vracanie krvi. Vždy je potrebné odborné ošetrenie.
 • Upokojíme postihnutého.
 • Uložíme postihnutého do polohy podľa prevažujúcich príznakov. Pri ťažkom dýchaní posediačky, pri príznakoch šoku do proti šokovej polohy, pri bolestiach brucha do úľavovej polohy na chrbte s podloženou hlavou a podloženými pokrčenými dolnými končatinami v kolenách.
 • Zabezpečíme prevoz do nemocnice.
Zdroj videa: Youtube.com

Prvá pomoc pri amputačných poraneniach

V súčasnosti máme veľkú možnosť replantovať (nahrádzať) amputované končatiny a prsty. Úspešnosť replantácie závisí od rýchleho odborného ošetrenia v nemocnici. Cieľom prvej pomoci je zastaviť krvácanie a rýchlo previesť postihnutého s amputovanou časťou tela do nemocnice.

 • Krvácanie z pahýľa zastavíme tlakovým obväzom.
 • Amputovanú časť tela transportujeme do nemocnice s postihnutým.
 • Čo najsterilnejšie zabalíme amputát do gázovej tkaniny a vodeodolného sáčku napr. igelitový (plastové vrecko je súčasť auto lekárničky) a dáme do nádoby s vodou a ľadom.
 • Ľad nesmie byť v priamom kontakte s amputovanou časťou, musí byť oddelene uložený v inom vrecku.
 • Protišokové opatrenia.