Diagnóza Y04 - Napadnutie s použitím fyzickej sily