Diagnóza C22 - Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest

Články súvisiace s diagnózou Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest

Urobilinogén

Rakovina žlčových ciest

Rakovina pečeňových buniek