Diagnóza - Z55 - Z65 Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami v súvislosti so socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami

Články súvisiace s diagnózou Z55 - Z65 Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami v súvislosti so socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami

Možné riziká rakoviny z pitnej vody

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc., genetická toxikológia a prevencia rakoviny

Spôsoby výchovy dieťaťa

prevzatý článok