Diagnóza C76 - Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie