Diagnóza - C76 - C80 Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných lokalizácií

Nadradené skupiny diagnózy

Články súvisiace s diagnózou C76 - C80 Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných lokalizácií

Hodgkinova choroba

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Non - Hodgkinov lymfóm

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Akútna lymfatická leukémia dospelých

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Mycosis fungoides (Kožné T-bunkové lymfómy)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Leukémia

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Zobraziť všetky súvisiace články (8)