Diagnóza - C76 - C80 Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných lokalizácií

Nadradené skupiny diagnózy

Články súvisiace s diagnózou C76 - C80 Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných lokalizácií

Non - Hodgkinov lymfóm

Hodgkinova choroba

Akútna lymfatická leukémia dospelých

Leukémia

Mycosis fungoides (Kožné T-bunkové lymfómy)

Zobraziť všetky súvisiace články (8)