Diagnóza D38 - Nádor stredného ucha, dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neznámeho správania