Diagnóza D48 - Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania