Diagnóza - G80 - G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy