Diagnóza - I26 - I28 Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu

Články súvisiace s diagnózou I26 - I28 Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu

Pľúcna artériová hypertenzia

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

Pľúcna artériová hypertenzia - PAH

MUDr. Milan Luknár, internista, kardiológ