Diagnóza - A80 - A89 Vírusové infekcie centrálneho nervového systému

Články súvisiace s diagnózou A80 - A89 Vírusové infekcie centrálneho nervového systému

Creuzfeldtova - Jakobova choroba

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Kliešť a choroby z kliešťov u človeka

prevzatý článok

Ako vybrať kliešťa?

prevzatý článok

Besnota (rabies)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Choroby prenášané komármi

MUDr. Veronika Urbanová, pediater