Diagnóza J06.8 - Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach