Diagnóza - L10 - L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

Články súvisiace s diagnózou L10 - L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

Bulózny pemfigoid (pemphigoides bullosus)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Jazvový pemfigoid (pemphigoid cicatricans)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena