Diagnóza L57 - Zmeny kože zavinené chronickým vystavením neionizujúcemu žiareniu

Články súvisiace s diagnózou Zmeny kože zavinené chronickým vystavením neionizujúcemu žiareniu

Aktinická keratóza (solárna keratóza, aktinický retikuloid)