Diagnóza - L55 - L59 Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva

Články súvisiace s diagnózou L55 - L59 Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva

Aktinická keratóza (solárna keratóza, aktinický retikuloid)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Radiodermatitída (Radiodermatitis)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena