Diagnóza - O10 - O16 Edém, proteinúria a hypertenzné poruchy v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí