Diagnóza - O20 - O29 Iné choroby matky súvisiace najmä s ťarchavosťou

Články súvisiace s diagnózou O20 - O29 Iné choroby matky súvisiace najmä s ťarchavosťou

Herpes gestationis (pemphigoid gestationis)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena