Diagnóza O31 - Komplikácie špecifické pre viacplodovú ťarchavosť