Diagnóza P04 - Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými vplyvmi prenesenými cez placentu alebo materské mlieko

Články súvisiace s diagnózou Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými vplyvmi prenesenými cez placentu alebo materské mlieko

Druhy kravského mlieka, jeho spracovanie a zdravie

prevzatý článok

Materské mlieko je jedinečné a nenapodobiteľné

MUDr. Adriana Rássová, sekundárny lekár pediatrického oddelenia