Diagnóza - P00 - P04 Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky a komplikáciami ťarchavosti a pôrodu

Články súvisiace s diagnózou P00 - P04 Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky a komplikáciami ťarchavosti a pôrodu

Materské mlieko je jedinečné a nenapodobiteľné

MUDr. Adriana Rássová, sekundárny lekár pediatrického oddelenia

Druhy kravského mlieka, jeho spracovanie a zdravie

prevzatý článok