Diagnóza - P05 - P08 Poruchy súvisiace s dĺžkou ťarchavosti a s vývinom plodu

Články súvisiace s diagnózou P05 - P08 Poruchy súvisiace s dĺžkou ťarchavosti a s vývinom plodu

Prematuritas (predčasne narodený novorodenec, nedonosený plod)