Diagnóza Q74.8 - Iné špecifikované vrodené chyby končatiny (končatín)