Diagnóza - (Q00 - Q99) Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie

Články súvisiace s diagnózou (Q00 - Q99) Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie

Konská noha (Pes equinovarus)

Downov syndróm

Tvárová gymnastika

Turnerov syndróm

Pečeňová cysta (hepatálna cysta)

Zobraziť všetky súvisiace články (35)