Diagnóza R00.8 - Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti