Diagnóza - R40 - R46 Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

Články súvisiace s diagnózou R40 - R46 Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

Kóma

Korsakovova psychóza (Korsakovov syndróm)

Porucha čuchu (anosmia)

Hyperaktivita a umelé farbivá v potravinách