Diagnóza - R40 - R46 Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

Články súvisiace s diagnózou R40 - R46 Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania

Kóma

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Korsakovova psychóza (Korsakovov syndróm)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Porucha čuchu (anosmia)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Hyperaktivita a umelé farbivá v potravinách

prevzatý článok