Diagnóza T28.9 - Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov