Diagnóza T53 - Toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov