Diagnóza T59.8 - Iné bližšie určené plyny, dymy a výpary