Diagnóza T95.3 - Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny