Diagnóza T95.4 - Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu zachváteného povrchu tela