Články označené značkou 'Aluminóza'

Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi (aluminóza)