Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi (aluminóza)

Aluminóza je neinfekčné ochorenie dolných dýchacích ciest a pľúc spôsobené hliníkovým prachom a prachom z hliníkových zliatin. Radí sa medzi pneumokoniózy, čo sú ochorenia, ktoré vznikli profesionálnou expozíciou (pri výkone povolania) pľúc minerálnym prachom, ktorý sa dostáva do pľúc, kde sa zdržiava a kumuluje.
**Alumínium (hliník)** je strieborno-biely kov, ktorý sa vyrába z kryolitu alebo bauxitu elektrolýzou. Hliník s jeho zliatinami sa používa **v rôznych odvetviach priemyslu,** ako je stavebníctvo, letectvo a aj automobilový priemysel. Prvý prípad poškodenia pľúc z pracovnej expozície bol popísaný v roku 1930 v Nemecku u pracovníka, ktorý vyrábal výbušniny s práškovým hliníkom. O štyri roky neskôr bol popísaný aj **prvý prípad pľúcnej fibrózy** (väzivové prerastanie tkaniva) spojenej s predchádzajúcou expozíciou alumíniu v pracovnom prostredí. Prvý raz bol použitý termín **hliníkové pľúca** v štúdii z roku 1940. Toto ochorenie však nebolo pozorované pri obrábaní hliníkových zliatin.

Príznaky

Klinicky obraz, alebo priebeh choroby sa veľmi neodlišuje od ostatných fibrotizujúcich pneumokonióz, ako je napríklad silikóza alebo berylióza. Nebezpečenstvo spočíva v inhalácii práškového hliníka s respirabilnou frakciou (vdýchnuteľnou veľkosťou) o veľkosti 0,5 – 5 µm (mikrometer), ktorá dokáže prestúpiť až do pľúcnych alveol (mechúrikov), z ktorých sa už nedá uvoľniť. Na RTG snímke sa objavujú zmeny v rozsahu od pľúcnych kresieb až po škvrnité tiene najskôr v horných častiach pľúc. Postupne sa objavuje emfyzém (rozdutie pľúc) a často vzniká spontánny pneumotorax (kolaps, alebo spľasnutie pľúc, spôsobený narušením podtlaku medzi blanou, ktorá pokrýva pľúca a blanou, ktorá pokrýva hrudnú stenu).

Hliník sa objavuje aj vo vykašlaných hlienoch, tkanivách, najčastejšie v pľúcach, mozgu, ale zvýšené hodnoty hliníka môžu byť aj v pečeni. Ide o ochorenie aluminózu - rôzne ťažkú difúznu pľúcnu fibrózu (väzivové prerastanie tkanivá s prenikaním do pľúc). Postupne sa pľúcna fibróza prenáša aj na srdce a dochádza k rozvoju chronickej hypertrofie pravej srdcovej komory tzv. pľúcne srdce – „cor pulmonale“.

Liečba a prevencia

Liečba neexistuje. Dajú sa liečiť len symptómy (príznaky), no samotné ochorenie a kumulácia hliníka v pľúcach sa nedajú ani vyliečiť ani odstrániť. Z toho dôvodu sa najviac nádeje vkladá do prevencie. Je potrebné zamedziť vdychovaniu prachu a aj dymu z hliníka. Vyhýbať sa pobytu v rizikovom pracovnom prostredí ako aj environmentálnom prostredí. Je potrebné obmedziť používanie hliníku v pracovnom prostredí, prípadne zabezpečiť zmeny vo výrobnom procese. Samozrejme je potrebná aj podpora a úprava legislatívnych rámcov a obmedzení.

Literatúra

- Buchancová, J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia. Vydavateľstvo: Osveta, Martin, 2003, 1132 s, ISBN: 8080631131