Články označené značkou 'Azbest'

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

Znečistenia vôd a ich účinky na organizmus