Články označené značkou 'Odret'

Mozoľ, otlak (callus)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena