Mozoľ, otlak (callus)

Mozoľ vzniká v dôsledku opakovaného trenia a tlaku na kožu. Hlavným príznakom je zhrubnutá tvrdá koža, ktorá sa lieči potieraním rôznymi mastičkami.

Mozoľ na nohe Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je to mozoľ?

Mozoľ (callus) je v medzinárodnej klasifikácií chorôb evidovaný pod kódom L84 rovnako ako kurie oko (clavus). Iné možné názvy sú tyloma, callositas alebo otlak.

Definícia mozoľu v odbornej literatúre znie takto: „je to ložisková hyperkeratóza (zmoženie buniek kože - tzv. keratocytov), ktorá vznikla ako reakcia na dlhodobé mechanické pôsobenie.

Jednoduchšie povedané, je to lokalizované zhrubnutie povrchovej časti kože (epiderma), ktoré vzniká v mieste opakovane dlhodobo pôsobiaceho tlaku. Mozoľ je nebolestivý.


Prečítajte si aj:

5 príznakov, že nosíte nesprávne topánky

Príznaky mozoľu

Hlavným príznakom mozoľu je zhrubnutá tvrdá koža.

Príčiny vzniku mozoľu

Dôsledok opakovaného trenia a tlaku na kožu. Koža sa na mechanickú záťaž zadaptuje, alebo ináč povedané, je to jej obranná reakcia na danú situáciu.

Diagnóza mozoľu

Na základe anamnézy a klinického obrazu.

Príznaky a prejavy mozoľu

Mozole sú lokalizované na miestach vystavených tlaku, najčastejšie na dlaniach, zriedkavejšie na chodidlách i inde. Ich veľkosť a tvar zodpovedá charakteru mechanického pôsobenia. Majú podobu neostro ohraničeného, tuhého ložiska, sú bledožlté, hnedé alebo majú farbu okolitej kože. Povrch ložiska je niekedy drsný, často sa odlupuje, alebo môže byť hladký so vzniknutými bolestivými trhlinami.

S mozoľmi sa stretávame často u ľudí, vykonávajúcich určité profesie. Sú typické pre určitý druh práce a zaraďujú sa medzi profesionálne stigmy. Takýmito sú napr. u muzikantov, huslistov, mozole na bruškách posledných článkov prstov ľavej ruky a pod bradou alebo na oboch rukách u harfistov. Práca s hoblíkom, jeho tlak, spôsobuje u stolárov mozole medzi palcom a ukazovákom, práca so skrutkovačom tiež zapríčiňuje tento problém. Pri kaderníckych a strihačských profesiách vzniká mozoľ od nožníc medzi palcom a ukazovákom.

Známe sú mozole na rukách, spôsobené používaním zapaľovača i samotných cigariet u fajčiarov, mozole pri určitých druhov športu - napr. box, vzpieranie, na rukách vyznávačov kartových hier, mozole od nosenia vysokých tesných topánok a mnohé iné.

Liečba mozoľu

Problematické časti kože sa potierajú masťami s obsahom 30 – 40 percentnej kyseliny salicylovej alebo s 35 % ureou. Pri prípadnej sekundárnej infekcii sa používajú dezinfekčné masti. Dôležité je i odstránenie pretrvávajúceho mechanického pôsobenia na postihnutom mieste kože. V takom prípade dochádza k spontánnemu vyhojeniu mozoľa, postupne k samovolnému ústupu stvrdnutej kože (hyperkeratózy).

Prevencia mozoľu

Dôležitá je celková starostlivosť o pokožku, práca v ochranných rukaviciach, nosenie vhodnej obuvi. Po práci je vhodné pokožku umyť, osušiť a aplikovať ochranné krémy.

Komplikácie

Sekundárne plesňové alebo bakteriálne infekcie, macerácia (rozmoknutie, rozmočenie).

Použitá literatúra:

  • BUCHVALD, J. – BUCHVALD, D.: Dermatovenerológia. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, s.r.o. 2002. 520 s. ISBN 80-89104-03-7.
  • HEGYI, E – STODOLA, I. – HEGYI, V.: Moderná terapia dermatovenerologických chorôb v lekárskej praxi. Bratislava, Hegprof. 1993. 352 s. ISBN 80967035-0-1.
  • CHMEL, L. – RAHÁK, A.: Dermatovenerológia. Martin, Osveta, n. p. 1975. 520 s.
  • KANERVA, L. Knuckle pads from boxing. Eur J Dermatol. Jul-Aug 1998;8(5):359-61.
  • MAHARAJ, D. – NARAYNSINGH, V. Cigarette lighter thumb. Am J Med. Apr 15 2001;110(6):506.
  • RICHARDS, RN. Calluses, corns, and shoes. Semin Dermatol. Jun 1991;10(2):112-4.

Internetové zdroje:

  • Kurie oko - clavus a mozoľ- callus, tyloma / L84. [online]. [Cit. 2012-04-12]. Dostupné na internete: http://www.zzz.sk/?choroby=choroba/L84
  • Mozol. Jinak takétyloma, callus, callositas. [online]. [Cit. 2012-04-12]. Dostupné na internete: http://nemoci.vitalion.cz/puchyr-mozol-kuri-oko/

Prečítajte si aj:

5 príznakov, že nosíte nesprávne topánky