Články označené značkou 'Pit'

Mikroskopické huby v pitnej vode

Ing. Zuzana Bratská

Je voda čo pijete kvalitná?

Ing. Zuzana Bratská

Hygienické kritéria na úpravu balených vôd

Ing. Zuzana Bratská

Chlórovanie pitnej vody

Ing. Zuzana Bratská

Ochrana vodných zdrojov

Ing. Zuzana Bratská

Druhy kravského mlieka, jeho spracovanie a zdravie

prevzatý článok

Vedľajšie produkty dezinfekčných prostriedkov pre pitnú vodu

Ing. Zuzana Bratská

Pitná voda - Vybrané technológie úpravy kvality pitnej vody využívané v domácnostiach

Ing. Zuzana Bratská

Správny pitný režim počas dovolenky

prevzatý článok

Možné riziká rakoviny z pitnej vody

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc., genetická toxikológia a prevencia rakoviny