Články označené značkou 'Protézy'

Všívanie elektród do mozgu by mohlo pomôcť ochrnutým i slepým

prevzatý článok - informácia edukatívneho charakteru