Články označené značkou 'Vytamin'

Energetická a biologická hodnota potravín - sacharidy

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Ako sa orientovať v potravinách- bielkoviny I. časť

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Energetická a biologická hodnota potravín - všeobecné informácie

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Energetická a biologická hodnota potravín - bielkoviny

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Energetická a biologická hodnota potravín - tuky

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Energetická a biologická hodnota potravín - cholesterol

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Výživa staršej populácie – Vitamín D a jeho úloha pre zdravie kostí

prevzatý článok

Význam pojmov z oblasti potravín a výživy

Čitateľský recept