Výživa staršej populácie – Vitamín D a jeho úloha pre zdravie kostí

Podiel staršej populácie v Európe dnes tvorí okolo 20% a predpokladá sa, že so roku 2020 sa zvýši až na 25%. Tento celosvetový trend vyvolal zvýšený záujem o proces starnutia u vedcov, politikov a priemyslu..

Podiel staršej populácie v Európe dnes tvorí okolo 20% a predpokladá sa, že so roku 2020 sa zvýši až na 25%. Najvýraznejšie demografické zmeny sa zaznamenávajú u staršej vekovej kategórie populácie (80 rokov a viac). Množstvo faktorov, medzi inými aj výživa prispelo k zvýšeniu priemerného veku obyvateľstva. Tento celosvetový trend vyvolal zvýšený záujem o proces starnutia u vedcov, politikov a priemyslu. Na pracovnom stretnutí Európskej komisie v novembri 2004, vedci prezentovali jednotlivé správy o činnosti zamerané na výživu a starnutie, aby prezentovali svoje výsledky, a identifikovali priority výživy do budúcnosti. Výživa a starnutie boli aj hlavnou témou 5. rámcového programu Európskej únie, ktorá financovala 10 výskumných projektov zameraných na túto oblasť. Niektoré z nich sa zaoberali stravou a prevenciou Alzheimerovej choroby (projekt LIPIDIET), funkčnými potravinami určenými pre staršiu populáciu (projekt CROWNALIFE), alebo vitamínom D a jeho významom pre zdravie kostí, (projekt OPTIFORD), na čo je zameraný aj tento článok.

Výzvy výživy

Keďže populácia dnes žije dlhšie ako v minulosti zvyšuje sa aj výskyt osteoporózy. Osteoporóza je ochorenie charakteristické ubúdaním množstva kostnej hmoty a oslabením kostného tkaniva. To vedie k zvýšenej lámavosti kostí a väčšiemu riziku vzniku zlomenín najmä bedra, chrbtice zápästia. K vzniku osteoporózy u staršej populácie prispieva niekoľko faktorov ako napríklad, nekvalitná strava, neschopnosť organizmu úplne sa adaptovať na znížený príjem vápnika, nízka fyzická aktivita, nedostatok pohybu na slnku, nízka hladina alebo nedostatok ženských a mužských pohlavných hormónov. Hoci sa osteoporóza vyskytuje v menšej miere u mužov ako u žien, muži sú taktiež vystavení veľkému riziku pre rozvoj tohto ochorenia. Je to najmä preto, lebo muži vo vzťahu k tejto chorobe často nepoznajú možnosti prevencie (preventívne vyšetrenia, merania). Zatiaľ čo nedostatočné množstvo vápnika v strave je známe ako významný faktor, pre vznik osteoporózy, chronický nedostatok vitamínu D tu tiež zohráva svoju úlohu. Nedostatočný prísun vitamínu D spôsobuje zníženú schopnosť organizmu využiť v plnej miere vápnik, čo tiež prispieve k vývoju osteoporózy.

Vitamín D a zdravie kostí

Vitamín D je v tukoch rozpustný vitamín nevyhnutný pre udržanie zdravých kostí. Uľahčuje efektívne využitie vápnika v organizme. Vápnik na druhej strane je nepostrádateľný pre normálne fungovanie nervového systému, pre rast kostí a udržanie hustoty (denzity) kostí.

Vitamín D možno získať do organizmu prostredníctvom slnečného žiarenia a z potravy. Primárnym zdrojom je expozícia (pobyt na slnku) slnečným žiarením UV B (ultrafialové žiarenie B). Avšak existujú aj iné faktory, ktoré limitujú využitie UV B na syntézu vitamínu D v koži, t.j. ročné obdobie, lokalita, časť dňa, smog a vek. Napríklad ľudia žijúci na severnej alebo južnej pologuli (od 40° zemepisnej šírky na sever a na juh) nie sú vystavení dostatočnému množstvu UV B počas zimných mesiacov potrebných na tvorbu vitamínu D. S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť organizmu syntetizovať vitamín D expozíciou slnečným žiarením.

Vitamín D sa prirodzene nachádza len v niektorých potravinách. Najlepším zdrojom vitamínu D sú ryby s vysokým obsahom tuku, t.j. losos, makrela a sardinky. Vitamín D sa len v obmedzenom množstve nachádza aj vo fortifikovaných (umelo obohatených) potravinách. Napr. v niektorých európskych krajinách sú vitamínom D obohatené margaríny a cereálne výrobky.

Projekt OPTIFORD

Cieľom výskumného tímu projektu OPTIFORD, ktorý sa skladá z vedcov piatich európskych krajín, je zlepšiť výživový stav vitamínu D u demograficky najpočetnejších skupín obyvateľstva akou je v Európe napríklad staršia populácia. Zámerom projektu je zredukovať výskyt osteoporózy prostredníctvom lepšieho prísunu vitamínu D do organizmu zo stravy. Projekt skúma, či fortifikácia (obohacovanie) chleba vitamínom D je reálna stratégia na nápravu nedostatočného príjmu vitamínu D u najpočetnejších skupín obyvateľstva (napr. staršia populácia) a určiť najoptimálnejšie hladiny (množstvá) vitamínu D pre fortifikovanie potravín. Predbežné výsledky projektu sú priaznivé.


Literatúra

  • 1. Optiford Project www.optiford.org
  • 2. European Research
  • 3. World Health Organization: Active Ageing: A Policy Framework Report of the Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion Department: Ageing and Life Course: www.who.int/hpr/ageing
  • 4. Holick, M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80 (suppl): 1678S-1688S.
  • 5. New, S.A. Exercise, bone and nutrition Proceedings of the Nutrition Society (2001), 60, 265 – 274.

POTRAVINY DNES (FOOD TODAY) 04/2005