Aký monitor je lepšie používať pri práci LCD alebo CRT?

Aký monitor je lepšie používať pri práci LCD alebo CRT? Samozrejme z hľadiska dôsledkov na zdravie.

Otázka

Aký monitor je lepšie používať pri práci LCD alebo CRT?

Odpoveď

Monitory CRT majú určitý stupeň žiarenia. Aj keď v súčasnosti veľmi malý. LCD monitory nevyžarujú.

CRT monitory prekresľujú obraz pod určitou frekvenciou. Ak je táto väčšia ako 72, naša myseľ už toto prekreslenie nezachytí, naše oči áno. Oči sú pri použití LCD menej namáhané, pretože tam jednotlivé body svietia alebo sú zhasnuté trvalo (bez opakovania).

Viac info
http://h71036.www7.hp.com/hho/cache/7361-0-0-225-121.aspx