Akým rizikám je pacient s CHOCHP vystavený pri lete lietadlom?

Akým rizikám je pacient s CHOCHP vystavený pri lete lietadlom?

Otázka

Akým rizikám je pacient s CHOCHP vystavený pri lete lietadlom?

Odpoveď

Rozvoj, alebo zhoršenie už existujúcej respiračnej insuficiencie, komplikácie hypoxémie / poruchy okysličovania mozgového tkaniva, poruchy okysličovania srdca -poruchy rytmu, nestabilná angina pektoris/.Treba mať na pamäti, že veľká časť pacientov s CHOCHP má kardiálnu komorbiditu!

Komplikácie z hemokoncentrácie u pacientov s polyglobúliou / vyššie riziko trombotických príhod, event. tromboembolickej choroby/.

Guidelines:

  1. PaO2 by nemalo počas letu klesnúť pod 7,3 / event.6,7 / kPa, čo pri tlaku v kabíne pri n.v. 2438 m znamená, že PREDLETOVÉ hodnoty PaO2 majú byť vyššie ako 9,3kPa.
  2. Niektorí autori upozorňujú, že aj niektorí pacienti s CHOCHP a s PaO2 nad uvedenou hranicou, môžu mať počas letu závažnú hypoxémiu, ktorú môže provokovať už malá fyzická záťaž, napr. chôdza uličkou lietadla.
  3. U pacientov s najvyšším rizikom / teda nespĺňajúcich guidelinové bezpečnostné kritériá/ musí byť počas letu aplikovaný kyslík.Literatúra zdôrazňuje, že v tejto oblasti je málo poznatkov, a aj tie, ktoré sú k dispozícii, sledovali len malý počet pacientov.
  4. Jedna práca uvádza / Kramer a spol.,Chest 1995/, že i pacienti s najzávažnejšími stupňami respiračnej insuficiencie / napr.pred transplantáciou pľúc/ môžu cestovať lietadlom, ak:
  • je zabezpečená oxygenoterapia,
  • kontinuálna oximetria,
  • lekársky doprovod.