Diagnostikovali mi CHOCHP. Môžem aj naďalej cvičiť aerobik?

Otázka

Diagnostikovali mi CHOCHP. Môžem aj naďalej cvičiť aerobik?

Odpoveď

Vaša otázka nie je presne špecifikovaná, ale všeobecne CHOCHP zlepšuje o.i. rehabilitácia, ktorá je všeobecne nedoceňovaná a pravideľné cvičenie výrazne zlepšuje celkový klinický stav pacienta. Preto ani Vaše cvičenie (aerobik) nemôže, alebo nemalo by zhoršiť Váš klinický stav. Porozprávajte sa o tom s Vaším lekárom.