Akým spôsobom je možné upraviť narušenú vaginálnu flóru?

Akým spôsobom je možné upraviť narušenú vaginálnu flóru?

Otázka

Akým spôsobom je možné upraviť narušenú vaginálnu flóru?

Odpoveď

Vaginálnu (pošvovú) flóru ženy ovplyvňujú rôzne faktory. Medzi najdoležitejšie patria hormonálne zmeny organizmu, pohlavný život a s ním súvisiace sexuálne praktiky, stav imunitného systému, pravidelnosť fyziologických funkcií - močenie, stolica, hygienické návyky a mnohé ďalšie.

Pri neadekvátnej liečbe infekcie, prípadne pri narušenom imunitnom stave organizmu určité percento infekcií prechádza do chronicity. Okrem kompletných kultivačných vyšetrení z močovopohlavného traktu sa v príipade recidivujúcich (opakujúcich sa) infekcií odporúča imunologické a alergologické vyšetrenie. Na našom trhu existuje široká škála voľlne dostupných liečebných preparátov, ktoré podporujú fyziologickú (normálnu) vaginálnu flóru a táto má preventívny vplyv pred infekciou. O konkrétnych preparátoch sa informujte u svojho gynekológa. Taktiež netreba zabúdať aj na to, že mnohé infekcie pohlavných orgánov sa prenášajú pohlavným stykom. V takomto prípade je nevyhnutné preliečiť oboch partnerov.