Je možné donosiť dieťa, ak mám myóm alebo je potrebné najprv myóm odstrániť?

Mám vrodenú chybu maternice a nedávno mi zistili myóm. Jedno dieťa už mám. Chcela by som druhé. Je možné donosiť dieťa, ak mám myóm alebo je potrebné najprv myóm odstrániť?

Otázka

Je možné donosiť dieťa, ak mám myóm alebo je potrebné najprv myóm odstrániť?

Odpoveď

Myóm svaloviny maternice aj vrodené vývojové chyby maternice môžu za určitých okolností spôsobovať zvýšené riziko potratu. Pri myómoch je dôležitá ich lokalizácia (pod sliznicou maternice, v svalovine maternice, na povrchu maternice atď.) a taktiež ich velkosť. Keďže ste už jedno dieťa porodili, znamená to, že aj napriek vrodenej vývojovej chybe maternice ste schopná dieťa donosiť. Indikácia na myomektómiu (odstránenie myómu maternice) pred plánovanou graviditou musí posúdiť váš gynekológ, ktorý všetky spomínané aspekty zhodnotí.